Miljöpolicy

Vi tar hänsyn till miljön i hela vår verksamhet!

Vi ser miljö, arbetsmiljölagar och föreskrifter som minikrav och miljöaspekterna av transporter, kemiska produkter, förpackningar, avfall och energiförbrukning är grunden till våra miljömål.
För att ta del av vår kompletta Miljöpolicy, kontakta oss så skickar vi över en kopia.